دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی ایران ، چالش ها و راه کارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22059/ijswr.2021.331718.669090

محمد حسن مداحیان؛ محمد مهدی مقدادی


توزیع پذیرفتاری مغناطیسی و شاخص های هوادیدگی در سطوح مختلف ژئومورفیک منطقه چالدران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22059/ijswr.2023.348332.669354

اشرف ملکیان؛ علی اصغر جعفرزاده؛ شاهین اوستان؛ مسلم ثروتی


توزیع مکانی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در برخی از اراضی زراعی استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.352609.669414

پریسا مشایخی؛ علیرضا مرجوی


مطالعه تاثیر آبیاری، میکوریز و آزوسپریلوم بر عملکرد کمی و کیفی ارقام جو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.354339.669437

شهریار علومی ثمرین؛ جلیل اجلی؛ علی فرامرزی؛ مهرداد عبدی؛ ناصر نظری


تحلیل دیدگاه و عوامل اجتماعی مؤثر در پیاده‌سازی الگوی کشت بهره‌وری‌محور با استفاده از روش‌شناسی کیو(مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.354241.669433

مهرداد حسن‌نیا؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا


تأثیر همزیستی میکوریزی و ‌برگ پاشی گلایسین‌ بتائین بر برخی صفات زراعی گندم دیم در خاک‌های آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.352937.669423

عزیز مجیدی؛ فرهاد رجالی


کاربرد الگوریتم چندهدفه گرگ خاکستری در بهره برداری بهینه از مخازن سدها در مناطق کم آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.350777.669388

صوفیا باجلانی؛ سعید شعبانلو؛ فریبرز یوسفوند؛ محمد علی ایزدبخش؛ احمد رجبی


مهارپذیری تولید رواناب و هدررفت خاک با استفاده از پسماندهای مختلف گوگردی در خاک‌ مارنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.344083.669287

محمود شریفی‌مغانی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ نادر بهرامی‌فر


اثر پوشش و دبی بر الگوی رطوبتی و نگه‌داشت آب خاک در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.355882.669458

میلاد پورمنصوری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومندنسب؛ خشایار پیغان


استخراج و ارزیابی منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی قرن حاضر با استفاده از ریزمقیاس‌سازی زمانی و مکانی دینامیکی (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.356025.669460

مهدی ترابی؛ علیرضا شکوهی لنگرودی


برآورد و ارزیابی تبخیر و تعرق مرجع روزانه با استفاده از دادههای بازتحلیل ERA5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.352470.669415

سید نرگس حسینی؛ روح اله فتاحی؛ نیاز علی ابراهیمی پاک*؛ شادمان ویسی


تعیین شدت بارندگی با استفاده از تجزیه و تحلیل فرکانس‎های صوتی حاصل از صدای برخورد قطرات باران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.348946.669367

حبیب پالیزوان زند؛ عباس احمدی؛ علی کدخدائی


بررسی اثر بخشی راهکارهای مدیریتی حفظ منابع آب زیرزمینی دشت مرودشت-خرامه با استفاده از پویایی سیستم‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.351412.669399

حامد مازندرانی زاده؛ یاسمن شکوهی فر


ارزیابی چرخه زندگی تولید گردو در روش‌های مختلف آبیاری: مطالعه موردی شهرستان‌های شهرکرد و سامان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.355103.669451

زهرا حیدرپور؛ حسن قاسمی مبتکر؛ مجید خانعلی؛ عبدالمجید لیاقت


تحلیل زمانی-مکانی روند فصلی و سالانه روزهای گردوغبار در اقلیم‌های خشک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.22059/ijswr.2023.355469.669454

جلیل هلالی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ توران حسین زاده؛ منصوره کوهی؛ سیده مریم محمدی


بررسی سهم انواع اشکال زمین در تولید رسوب با استفاده از تکنیک منشایابی رسوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22059/ijswr.2023.351090.669393

سعیده جلالی؛ کاظم نصرتی؛ شهرام بهرامی


استخراج منحنی فرمان بهینه سد در زمان واقعی بر اساس ترکیب الگوریتم فراکاوشی و تکنیک یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22059/ijswr.2023.350224.669380

احمد امان جلیلی؛ محسن نجارچی؛ سعید شعبانلو؛ رضا جعفری نیا


برآورد میزان تولید رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT در حوضة آبخیز سد گاوشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22059/ijswr.2023.348170.669348

سحر امین خواه؛ محمد علی محمودی؛ عارف بهمنی؛ گلاله غفاری


تاثیر رژیم رطوبتی بر سمیت کادمیوم در اسفناج و کاهو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22059/ijswr.2023.350290.669389

هادی کوهکن؛ منوچهر مفتون؛ رامین کریم زاده؛ مریم سلیمی زاده؛ محمد صدیق مرتضوی


ارزیابی آب کاربردی و نمایه‌های عملکرد آبیاری در جو زمستانه (مطالعه موردی: استان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22059/ijswr.2023.340831.669476

فرزین پرچمی عراقی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم


مدلسازی زمانی-مکانی رطوبت خاک با استفاده از داده های سنجش از دور نوری-حرارتی و مدل های یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22059/ijswr.2023.356707.669469

عاطفه نورکی؛ منا گلابی؛ محمد الباجی؛ عبدعلی ناصری؛ سعید همایونی


تحلیل شاخص تمرکز آبدهی رودخانه (WYCI) و تغییرات مکانی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی در استان اردبیل‎‎

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijswr.2023.354464.669441

امیرحسین قربانی؛ محسن ذبیحی؛ رئوف مصطفی زاده


تعیین بهترین شیوه‌های مدیریتی آلاینده‌های غیر نقطه‌‎ای با استفاده از مدل ArcSWAT (مطالعه‌ موردی: حوضه‌ آبریز دشت‌بزرگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22059/ijswr.2023.350603.669387

لیدا واصل؛ احمد فرخیان فیروزی؛ عطااله خادم الرسول


اثر حساسیت مراحل رشد گیاه ذرت در کاربرد توابع کاهش جذب آب، در شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22059/ijswr.2023.357997.669488

رضا سعیدی