دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تولید خاکپوش‎های آلی و معدنی نوترکیب و ارزیابی تاثیرات آنها بر ویژگی‎های رطوبتی خاک‎های فرسایش‎پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.302174.668599

الهام ریزه بندی؛ عطااله خادم الرسول؛ مهدی تقوی زاهد کلائی


2. شبیه‌سازی نرم‌افزاری اثر زاویه لبه‌ی پرتاب‌کننده‌ی جامی شکل بر مشخصه‌های هیدرولیکی جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.298275.668509

حمزه ابراهیم نژادیان؛ محمد مناف پور؛ وحید بابازاده


3. بررسی اثر عمق نسبی بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانرودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.300152.668569

حامد شهسواری؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


4. اثربخشی تغییر روش آبیاری و آرایش کاشت چغندرقند بر بهره‌وری آب، عملکرد و راندمان کاربرد آب در دشت میاندوآب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.300764.668575

حسین دهقانی سانیج؛ میلاد ابراهیمی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ افروز تقی زاده قصاب


5. ارزیابی صحرایی چند رابطه تحلیل اندازه ذرات برای پیش بینی هدایت هیدرولیکی بستر رودخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.292350.668555

حجت کثیر؛ امیر ناصرین؛ احمد جعفری؛ محمود شفاعی بجستان


6. تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب چند محصول عمده در شرایط اقلیمی جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.284116.668336

عاطفه افشار؛ پرویز حقیقت جو؛ فاطمه کاراندیش؛ ام البنی محمدرضاپور؛ شاپور کوهستانی


8. مقایسه کارایی شبکه‌های عصبی آماری، فازی و پرسپترونی در پیش‌بینی طوفان های گردوغبار در نواحی بحرانی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.302529.668607

محمد انصاری قوجقار؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ جواد بذرافشان؛ عبدالمجید لیاقت؛ شهاب عراقی نژاد


9. ارزیابی کارایی الگوریتم ژنتیک و روش هیبریدی GA-SA در پیش‌بینی طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.303365.668628

محمد انصاری قوجقار؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ جواد بذرافشان؛ سید محمد حسینی موغاری؛ عبدالمجید لیاقت؛ شهاب عراقی نژاد


10. تهیه نقشه غلظت آرسنیک در خاک های استان آذربایجان شرقی و بررسی امکان کنترل آزادسازی آن (مطالعه موردی شهرستان هشترود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.299653.668548

مصطفی مارزی؛ حسن توفیقی *؛ محسن فرحبخش؛ کریم شهبازی


11. پیش‌بینی نیاز نیتروژنی گیاه ریحان در طول دوره رشد با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.303135.668624

حدیثه رحیمی خوب؛ تیمور سهرابی*؛ مجتبی دلشاد


12. استفاده از مدل DAYCENT در تخمین گازهای گلخانه‌ای و پتانسیل گرمایش جهانی اراضی کشاورزی استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.301647.668590

نسرین مرادی مجد؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ منصور چترنور


13. تاثیر مدیریت آبیاری و الگوی کشت بر شاخص‌های کیفیت خاک (مطالعه موردی: عرصه‌های کشاورزی سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.302192.668601

کورش کمالی؛ غلامرضا زهتابیان؛ طیبه مصباح زاده؛ محمود عرب خدری؛ حسین شهاب آرخازلو؛ علیرضا مقدم نیا


14. بررسی آزمایشگاهی توسعۀ زمانی مخروط رسوب‌شویی در مخازن سدها تحت تأثیر سازۀ DBE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.300292.668566

هادی حق جوئی؛ مجید رحیم پور؛ کورش قادری؛ سامه احمد کانتوش


15. تحلیل اقتصادی کاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب و تنش رطوبتی در کشت گندم پاییزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.297392.668499

سعید جلیلی؛ معین هادی؛ ابوالفضل مجنونی هریس


16. بررسی تأثیر محلول‌پاشی با نانو ذرات سیلیس در افزایش مقاومت به خشکی ارزن دانه‌ای در شرایط آب و هوایی کاشمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.302497.668606

مهدی مکاری؛ میثم عابدین پور


17. بررسی تأثیر قرارگیری صفحات مستغرق در میزان رسوب‌شویی تحت فشار مخازن سدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.298442.668515

سپیده بیرامی پور؛ کورش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمد مهدی احمدی؛ سامه احمد کانتوش


18. ارزیابی روش‌های داده‌کاوی و مدل‌های تجربی مبتنی بر دما-تشعشع در برآورد تبخیر از تشت (مطالعه موردی: شرق دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.302179.668603

وحید مونس خواه؛ سعید صمدیان فرد؛ معین هادی


19. اثر تقسیط کود فسفر بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (Oryza sativa L.) (هاشمی و گیلانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.303674.668635

فاطمه دائمی؛ شهرام محمود سلطانی؛ مسعود اصفهانی؛ مجید مجیدیان


20. جذب سطحی رقابتی آرسنات و فسفات روی کلسایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.301553.668588

مجتبی مقبلی؛ رسول راهنمایی؛ اسماعیل گلی کلانپا


21. مقایسه تأثیر دماهای گرماکافت و مواد فعال‎ساز بر ویژگی‎ بیوچارهای اصلاح شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.291647.668376

محمد ماله میر چگینی؛ احمد گلچین؛ نادر خادم مقدم ایگده لو؛ کامران مروج


22. تأثیر کاربرد هیومیک اسید و عنصر روی بر برخی ویژگی‌های رشد و آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گیاهچه ذرت تحت تنش شوری خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.303784.668638

عاطفه رشیدی فرد؛ مصطفی چرم؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ حبیب اله روشنفکر


23. فاصله بهینه نوار در آبیاری قطره‌ای نواری و کارآیی مصرف آب گندم در بافت خاک لومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.294119.668430

مسعود فرزام نیا؛ مختار میران زاده؛ داود امین آزرم


24. بهبود عملکرد سامانه‎های پیش‎بینی بارش جهانی در اقلیم‌های مختلف ایران با روش تصحیح اریبی نگاشت چندک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

10.22059/ijswr.2020.302208.668602

ستاره امینی؛ اصغر عزیزیان؛ پیمان دانش کار آراسته


25. تحلیل ذینفعان و نهاد آب در راستای پایداری منابع آب (مورد مطالعه حوضه آبریز زاینده رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.303026.668622

جمشید اقبالی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ محمد جواد جاوید


26. مدل بهینه مدیریت بهره برداری شبکه آبیاری با هدف سود ماکزیمم(مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.291834.668379

مریم عزیزآبادی فراهانی؛ فرهاد میرزایی اصل شیرکوهی


27. بررسی گردوخاک در گستره ایران توسط مدل باز تحلیل ‏MERRA-2‎‏ ‏NASA/‎‏(دوره آماری 2017-‏‏2007)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.298505.668518

الهام مبارک حسن؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ابراهیم فتاحی


28. حذف نیتروژن و فسفر از شیرابه دفن‌گاه پسماند سراوان با ریز جلبک کلرلا ولگاریس و بررسی معادله سینتیکی رشد آن (مطالعه موردی- استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.303090.668623

سیده الهام سعادت؛ نسرین قربان زاده؛ محمدباقر فرهنگی؛ محمود فاضلی سنگانی


29. مدل‌سازی تغییرات کربن آلی خاک با استفاده از شاخص‌های سنجش از دوری در حوزه آبخیز بالخلی‌چای اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.299509.668542

سولماز فتح العلومی؛ علیرضا واعظی؛ سید کاظم علوی پناه؛ اردوان قربانی


30. تأثیر شیمیایی کودهای آلی کمپوست زباله و لجن فاضلاب بر خاک و گیاه گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.302250.668604

علیرضا مرجوی؛ پریسا مشایخی


31. تحلیل آزمایشگاهی رفتار شیب شکن های مایل گابیونی در مقایسه با حوضچه‌‌های آرامش استاندارد (USBR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.303078.668625

رسول دانشفراز؛ Mahdi Majedi Asl؛ محمد باقرزاده


32. تعیین روند تغییر دمای خاک در اقلیم‌های مختلف استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.291490.668374

شهرام همتی؛ بهروز نصیری؛ مصطفی کرمپور


33. تعیین نیاز آبی تالاب انزلی بر اساس شاخص‌های اکوتوریسم در چارچوب IWRM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.303554.668633

هادی مدبری؛ علیرضا شکوهی لنگرودی


34. تأثیر لجن فاضلاب و بیوچارهای حاصل از آن بر قابلیت استفاده و ویژگی های آزاد شدن مس در یک خاک آهکی آلوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.293568.668418

مرتضی شیرمحمدی؛ علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان


35. ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت دورهای مختلف آبیاری و تنش کودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.300418.668568

حسن سیاحی؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیاز علی ابراهیمی پاک*


36. اثر شرایط رطوبتی خاک بر برخی صفات کمی و خوش‌خوراکی کاکتوس علوفه‌ای (Opuntia ficus indica L.) در منطقه دشت ذهاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.287949.668304

سعید شرفی؛ محمد جواد نحوی نیا؛ احسان محمدی


37. پهنه بندی رطوبت نسبی استان سیستان بلوچستان با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.301701.668592

بهروز سبحانی؛ مسیح اله محمدی


39. بهینه یابی مبتنی بر ریسک سیستم انحراف سیلاب سد کارون 4 تحت عدم قطعیت‌های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.301315.668585

یحیی رحیمی؛ بهرام ثقفیان؛ محمدعلی بنی هاشمی


40. بررسی آزمایشگاهی و عددی استهلاک انرژی در سرریزهای کلید پیانویی دارای شیب پایین دست پلکانی و بافل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.295541.668467

سیدمهدی نقیب زاده؛ محمد حیدرنژاد؛ علیرضا مسجدی؛ امیر کمان بدست؛ امین بردبار


41. کاربرد مدلهای فصلی سری زمانی در پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سدهای یامچی و سبلان در حوضه آبریز قره سو، اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.305309.668658

امین کانونی؛ سهیلا اورجی


42. تأثیر تیمارهای زیستی و عناصر غذایی بر پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی و جذب عناصر در گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.303408.668631

میثم چراغی؛ بابک متشرع زاده؛ حسینعلی علیخانی


43. ارزیابی توابع تولید در تخمین عملکرد دورقم ذرت دانه‌ای با ضرایب واکنش عملکرد بومی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.304385.668646

آرش تافته؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری


44. تاثیر کاربرد غشای ژئوسینتتیک حاوی نانو ذره در حذف الکتروکینتیک فلز مس از خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.299297.668537

ثمر بهروزی نیا؛ حجت احمدی؛ نادر عباسی؛ اکبر جوادی


45. ارزیابی فلزات سنگین در رسوبات تالاب هورالعظیم با محاسبه شاخص‌های آلودگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.298194.668505

هاجر عبیات؛ محمد رضا انصاری؛ نفیسه رنگ زن؛ احمد عبیات


46. بررسی رابطه بین خشکسالی و روند فراوانی طوفان‌های گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.22059/ijswr.2020.304439.668648

محمد انصاری قوجقار؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ شهاب عراقی نژاد


48. بررسی تاثیر تغییر اقلیم برنیاز آبیاری برنج تحت سناریوهای ‌واداشت تابشی(مطالعه موردی:انزلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.299363.668547

صبا حسینی تابش؛ زهرا آقاشریعتمداری


49. بررسی تأثیرنانو اکسید سیلیسیوم پوشش‌داده شده با اسیدهیومیک برعملکرد، ترکیب یونی و تحمل به شوری سیاه‌دانه(Nigella sativa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.300609.668573

حمید ملاحسینی؛ محمد فیضیان؛ ابراهیم مهدی پور؛ سعید دوازده‌امامی


50. امکان سنجی میزان کاهش شوری آب با استفاده از گیاه آتریپلکس لنتی‌فورمیس در بستر زئولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.304498.668653

مرتضی عبدالحسینی؛ منوچهر حیدرپور؛ جهانگیر عابدی کوپایی


52. تأثیر ضربه قطرات باران بر هدررفت خاک از نوار‌های کشت در خاکهای با بافت مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.304811.668650

علی رضا واعظی؛ رعنا بیگدلی


53. ارزیابی عملکرد داده‌های بازتحلیل ‌شده Era-5 در تخمین بارش روزانه و ماهانه در استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.302176.668600

جوانشیر عزیزی مبصر؛ علی رسول زاده؛ اکبر رحمتی؛ افشین شایقی؛ آیدین باختر


54. تحلیل دمای سالانه خاک در گستره ایران با استفاده از روش مجموعه‎ی مقادیر تکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.306388.668673

علی اکبر سبزی پرور؛ فاطمه خوشحال جهرمی؛ رحیم محمودوند


55. کاربرد معیارهای PAW و IWC در مدیریت آبیاری و نقش آن بر توزیع شوری خاک و جذب آب گیاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.305248.668657

علی عطایی؛ محمدرضا نیشابوری؛ مهدی اکبری؛ اصلان اگدرنژاد؛ صفورا اسدی


56. ارزیابی روش‌های پیشنهادی ایکاردا و انجمن علوم خاک امریکا برای تعیین بور قابل دسترس خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.306921.668681

کریم شهبازی؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی


57. اثرات جنگل تراشی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در زاگرس جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.299912.668557

زهره خدادادی خمسلویی؛ سیروس جعفری


58. تأثیر منابع مختلف آهن بر تجمع نیترات در کاهو (Lactuca sativa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.306193.668669

ندا بهرامی؛ محبوبه جلالی؛ علی اکبر زارع


59. ارزیابی توانایی بیوچار نی اصلاح شده با کلرید آهن در جذب نیترات از محلول آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.295520.668465

شیلا خواجوی شجاعی؛ عبدالامیر معزی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ مهدی تقوی زاهد کلائی


60. شبیه‌سازی سه‌بُعدی میدان جریان در حوضچه‌ رسوب‌گیر گردابی با استفاده از مدل عددی SSIIM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.307468.668689

صارم نوروزی؛ علی نقی ضیائی؛ اشکان طهرانی


61. تاثیر زاویه شیب بر استحصال آب باروش کجاوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.306234.668670

محمد رضا حامی کوچه باغی؛ تیمور سهرابی*؛ آرزو نازی قمشلو


62. استهلاک انرژی جریان در سازه ریزشی گردابی با ورودی مماسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.297334.668498

امین حاجی احمدی؛ مهناز قائینی حصاروئیه؛ محمد جواد خانجانی


63. ظرفیت تخلیه زهکش پنجه سدهای خاکی با و بدون هسته رسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.305800.668664

سبحان مرادی؛ سعید صالحی؛ کاظم اسماعیلی


64. بررسی تأثیر کرت‌بندی بر یکنواختی آبشویی نیمرخ خاک در مدل آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22059/ijswr.2020.307559.668693

رضا سعیدی؛ عباس ستوده نیا


65. اثر عمق خاک و سایه انداز سه رقم نخل بر سینتیک آزاد سازی مس در خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22059/ijswr.2020.289775.668329

آوا محرزی؛ رضا قاسمی فسایی


66. مطالعه تطبیقی کارایی برخی نمایه‎های خشکسالی هواشناسی در مناطق مختلف اقلیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22059/ijswr.2020.301067.668581

سعید بازگیر؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ فائزه عباسی؛ پرویز رضازاده؛ مسعود حقیقت


67. ارزیابی اثر کود حفاظتی سیلیکات فسفیت پتاسیم بر پاسخ‌های تغذیه‌ای توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa) و کنترل کنه تارتن دونقطه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22059/ijswr.2020.303020.668621

سیدمحسن حسینی حسین آباد؛ بابک متشرع زاده؛ جاماسب نوذری؛ پیمان آذرفام


68. ارزیابی مزرعه ای عملکرد آبیاری جویچه‏ ای در مزارع ذرت و ارائه راهکار‏های مدیریتی با استفاده از مدل WinSRFR (مطالعه موردی: دزفول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/ijswr.2020.309311.668724

امید رجا؛ هادی رضایی راد؛ حامد ابراهیمیان


69. تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جبرانی و غیرجبرانی برای مکان‌یابی سدهای مخزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22059/ijswr.2020.303770.668639

محمدابراهیم بنی حبیب؛ بهمن وزیری؛ سید رضا هاشمی هاشمی؛ میترا تنهاپور


70. پیش بینی ضریب آبگذری سرریز کلید پیانو قوسی با مقطع ذوزنقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

10.22059/ijswr.2020.309833.668733

کاظم الله دادی؛ محمد انصاری قوجقار؛ معصومه زینعلی؛ احسان پارسی


71. سینتیک جذب سطحی آرسنیک در چند خاک: اثر آنیون‌های رقیب و مقایسه مدل‌های سینتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

10.22059/ijswr.2020.310210.668739

ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ حسن توفیقی *؛ کریم شهبازی


72. اثر آبیاری موضعی نواری بر بهره‏وری و سودمندی آب در اراضی شالیزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

10.22059/ijswr.2020.307913.668698

قاسم قلی نژاد؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ سید یوسف موسوی


73. بررسی سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه استویا (Stevia Rebaudiana Bertoni) در محیطهای گلخانه و مزرعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22059/ijswr.2020.308735.668716

هوشنگ قمرنیا؛ زهرا جلیلی؛ سیدوحیدالدین رضوانی


74. تاثیر دما بر رفتار نشست‌پذیری خاک ریزدانه تثبیت شده با سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22059/ijswr.2020.309946.668736

سیده شکوفه یوسفی؛ علیرضا طبرسا؛ یونس باقری


75. تأثیر سطوح مختلف سیلیسیم از منبع سیلیسیک اسید بر بهبود صفات رویشی گیاه دارویی آلوئه ورا Aloe vera L. تحت تنش سرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22059/ijswr.2020.301196.668582

سید پیمان آذرفام؛ حبیب الله نادیان قمشه؛ عبدالامیر معزی؛ علی غلامی


76. مطالعه میدانی اثر کاربرد شیر خودکار کنترل دبی بر یکنواختی پخش آب در آبیاری تیپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.22059/ijswr.2020.310802.668750

محمد بی جن خان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ فاطمه طیبی


77. تاثیر اصلاح ‌کننده‌های آلی و معدنی بر حذف فلزهای سنگین در خاک آلوده به لجن فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.22059/ijswr.2020.305018.668654

قاسم رحیمی؛ عیسی ابراهیمی