دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی رهاسازی نیتروژن، فسفر و پتاسیم از بیوچارهای ضایعات انگور، کاه و کلش گندم و پوسته گردو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22059/ijswr.2023.362309.669535

علیرضا کاظمی؛ زهرا وارسته خانلری؛ محبوبه ضرابی


ارزیابی اثرات طرح تغذیه مصنوعی بر تعدیل افت تراز آب زیرزمینی در دشت فامنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22059/ijswr.2023.358028.669485

بابک سان احمدی؛ مجید حیدری؛ ارش اذری؛ سعید شعبانلو


مروری

نقش بیوچار در حاصلخیزی خاک و بهره‌وری محصول در مناطق خشک و نیمه‌خشک: چالش‌ها و فرصت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22059/ijswr.2023.361817.669530

یاسر عظیم زاده


مقاله پژوهشی

ارزیابی خصوصیات خشکسالی ترکیبی بر اساس ترکیب داده‌های پایگاه‌های جهانی در حوضه‌های آبریز درجه دو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/ijswr.2023.362401.669537

فاطمه مقدسی؛ مه نوش مقدسی؛ مهدی محمدی قلعه نی


مروری

بررسی وضعیت نیترات در محصولات کشاورزی ایران و نقدی بر مطالعات گزارش شده-مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/ijswr.2023.362834.669545

میثم چراغی؛ کریم شهبازی؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ کامبیز بازرگان؛ مصطفی مارزی؛ کبرا سادات هاشمی نسب زواره؛ مهدی بهشتی


مقاله پژوهشی

ارزیابی تابع تولید عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط کم‌آبیاری و سطوح مختلف شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/ijswr.2023.362564.669539

مهدی مکاری؛ جواد علائی؛ امیرحسین قادری


ضریب زبری در لوله‌های زهکش پوشش‌دار و بدون پوشش صاف و موجدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22059/ijswr.2023.356581.669466

محمد محبیان بن بازاری؛ حمید زارع ابیانه*


تاثیر محلول پاشی نانوبر و نانوپتاسیم بر رشد و عملکرد گیاه ماش (Vigna radiate L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22059/ijswr.2023.363097.669543

نوال کاظم جونی الساعدى؛ محمد میرزائی حیدری؛ دورقام صابح کارم آلتی


اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی کود مایع آلی زرگرین بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22059/ijswr.2023.364731.669563

مریم زاهدی فر؛ سید علی اکبر موسوی؛ آرش ارشادی؛ ادریس گویلی کیلانه


ارزیابی اثر تدوین سناریوهای مدیریتی در دقت پیش‌بینی سطح ایستابی با استفاده از مدل ترکیبی موجک-رگرسیون بردار پشتیبان (WSVR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22059/ijswr.2023.359864.669504

یگانه حاجیلو؛ صفر معروفی؛ عبداله طاهری تیزرو


تحلیل همبست خشکسالی –گرد و غبار و بررسی ارتباط آن با تغییرات پوشش گیاهی در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.22059/ijswr.2023.364328.669560

هانیه محمدی؛ جواد بذرافشان؛ عبدالمجید لیاقت


کاربرد ویژگی های میکروسکوپی منافذ خاک در ارزیابی کیفیت فیزیکی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijswr.2023.363159.669546

آیدا بخشی خرمدره؛ پریسا علمداری؛ احمد حیدری؛ محمدحسین محمدی


ارزیابی روش های توسعه مدل اقلیمی چندگانه برمبنای CMIP5 برای بررسی پتانسیل استحصال آب از رطوبت هوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijswr.2023.364087.669553

هادی رمضانی اعتدالی؛ سکینه کوهی؛ زهرا پرتوی


حذف فسفات، فلوراید و کلسیم از شیرابه دفن‌گاه زباله سراوان با استفاده از فرایند رسوب زیستی کلسیم کربنات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijswr.2023.364169.669556

فاطمه مهدی پور؛ نسرین قربان زاده؛ محمدباقر فرهنگی؛ مریم خلیلی راد


بررسی پدیده پسماند سیپروفلوکساسین در خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22059/ijswr.2023.364096.669554

ماهرخ شریف مند؛ ابراهیم سپهر؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ سیامک عصری رضایی


بررسی مقایسه‌ای خطر آسیب‌های شیمیایی آب بر سازه‌های بتنی شبکه‌های آبیاری گلستان و کوثر نومل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.22059/ijswr.2023.362465.669536

محمدصادق عنبرسوز؛ کیومرث ابراهیمی؛ ابراهیم امیری تکلدانی


بررسی عددی روند تأثیر سناریوهای ترکیبی کاهنده نشت بر عملکرد هیدرولیکی بدنه سد البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22059/ijswr.2023.365336.669573

کیومرث روشنگر؛ فرهاد امن‌زاده ابواسحق؛ حمیدرضا عباس زاده


تعیین حساسیت به فلزات سنگین در باکتری‌های مولد سورفکتانت و کارایی آنها در حذف هیدروکربن‌های نفتی کل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/ijswr.2023.361018.669528

سحر کریمی؛ شایان شریعتی؛ احمدعلی پوربابائی؛ حسینعلی علیخانی؛ ریحانه کلامی


ارزیابی دقت برآورد تغذیه آب زیرزمینی توسط SWAT و MODFLOW در اراضی شالیزاری (مطالعه موردی : آبخوان آستانه- کوچصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22059/ijswr.2023.363264.669547

ایمان مهدی دوست رودبنه؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده؛ سامان جوادی


مقایسه مدل‌های اقلیمی CMIP6 و روش‌های تصحیح اریبی نگاشت چندکی در شبیه‌سازی بارش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22059/ijswr.2023.362445.669538

نیما نعمتی شیشهگران؛ فریبا بابائیان؛ حجت میان آبادی


ارزیابی ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات تالاب‌های (شوره زار) ساحلی مطالعه موردی: تالابهای ساحلی خلیج چابهار، اکوسیستم حرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22059/ijswr.2023.360884.669517

صادق پرتانی؛ انیسه رشیدی؛ هادی جراحی؛ علی جعفری؛ امین ارژنگی


مقایسه ی تجمع سرب و میزان رشد، دو جمعیت فلز دوست و غیر فلزدوست Marrubium cuneatum در شرایط هیدروپونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22059/ijswr.2023.364127.669557

بهروز صالحی اسکندری؛ رضا حسامی


تاثیر بیوچار و هماتیت بر فراهمی کادمیوم در یک خاک شالیزاری تحت شرایط غرقاب و زهکشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22059/ijswr.2023.365268.669571

مهرزاد صدیق؛ مریم خلیلی راد؛ نسرین قربان زاده


مروری

بهبود الگوی خیس شدگی خاک در سامانه های آبیاری قطره ای با تاکید بر مدیریت پالسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22059/ijswr.2023.365593.669576

ساناز محمدی؛ ایمان حاجی راد؛ عبدالمجید لیاقت


مقاله پژوهشی

ارزیابی اثر سرباره کوره ذوب آهن (GGBS) و GGBS فعال شده در بهسازی خاک رس CL آلوده به گلیسرول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22059/ijswr.2023.365905.669583

امیر جهانی؛ علی رئیسی استبرق؛ محمد جهانی؛ غلامعلی وکیلی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق مرجع بر اساس سناریوهای گزارش ششم تغییر اقلیم (مطالعه موردی: ایستگاه خرم‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22059/ijswr.2023.358697.669493

سیده رقیه کریمی؛ علی حیدر نصرالهی؛ معین ایرانشاهی


مروری

کاربرد پریفایتون به عنوان فناوری زیستی نوآورانه در حذف آلاینده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22059/ijswr.2023.366061.669585

کامیار امیرحسینی؛ حسینعلی علیخانی