دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شبیه سازی و بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد تحت سناریوی تغییر الگوی کشت (مطالعه موردی: سد هرسین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1398

فاطمه سلیمی مستعلی؛ مریم حافظ پرست؛ فرهنگ سرگردی


2. مدیریت زهاب‌ شبکه‌های آبیاری و زهکشی جنوب غربی استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

مجید شریفی پور؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدعلی ناصری؛ حامد نوذری؛ محمود حاجیشاه؛ محسن زرشناس؛ حمید هویزه؛ منوچهر نصری


3. ارزیابی اثر سوپرجاذب بر عملکرد خیار و تخمین تابع بهینه تولید آب – عملکرد خیار تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

داود خدادادی دهکردی؛ ناصر زینی وند؛ حیدر علی کشکولی؛ علی عصاره؛ اصلان اگدرنژاد


4. تأثیر ایجاد مانع در جویچه‌های آبیاری بر نفوذپذیری و یکنواختی توزیع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

محمد صادق کشاورز؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی*


5. بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه پره‌های هادی بر ضریب دبی در سرریزهای زیگزاگی مثلثی و ذوزنقه‌ای‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

قاسم شیرمحمدی؛ محمد حیدرنژاد؛ محمدحسین پورمحمدی؛ علیرضا مسجدی؛ امیرعباس کمان بدست


6. تامین نیاز آبی در گلخانه توسط آب شیرین تولیدی تقطیرگر خورشیدی به روش چگالشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

لیلا قاسمی؛ سعید برومندنسب؛ عبدالرحیم هوشمند


7. ارزیابی کارایی برخی روش‌های هوش مصنوعی در مدل‌سازی فرسایش‌پذیری بادی خاک در بخشی از اراضی شرق دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

بیژن راعی؛ عباس احمدی؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمدعلی قربانی؛ فرخ اسد زاده


8. ارزیابی قابلیت شاخص‏های طیفی در بررسی تنش آبی درخت زیتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

عبدالرحیم هوشمند*؛ عظیمه عسگری؛ سعید برومندنسب؛ شهره زیودار


9. تأثیر قطر و رقوم کارگذاری طوق نیم دایره ای بر میزان عمق آبشستگی و الگوی جریان پیرامون تکیه گاه پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

حامد شهسواری؛ سبحان مرادی؛ سعید رضا خداشناس


10. تخمین پارامترهای کیفی و کمی آب زیر زمینی توسط مدل‌های عددی: مطالعه موردی حوزه آبریز میقان در دشت اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

مجتبی پورسعید؛ رضا مستوری؛ سعید شعبانلو؛ محسن نجارچی


11. تأثیر شاخص‌های توپوگرافی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی منطقه توشن، شمال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1398

محمد عجمی؛ احمد حیدری؛ فرهاد خرمالی؛ منوچهر گرجی؛ شمس اله ایوبی


12. اثر تغییر بستر و بار سطحی فیلترهای شنی تحت فشار بر بهبود حذف پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب تصفیه خانه‌ معلم کلا ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

سیما داداش زاده؛ مجتبی خوش روش؛ محمد غلامی؛ مسعود پورغلام آمیجی


14. تغییرات میان‌مدت شاخص‌های بیوژئوشیمیایی کیفیت خاک تحت شرایط زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

پریسا محسنی؛ علی کشاورزی؛ احمد حیدری؛ الناز ملکی قلیچی


15. اثر تغذیه برگی برخی عناصر ریزمغذی بر جذب گیاه پونه آبی در شرایط کمبود فسفر خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

معصومه خوارزمی؛ نیر محمدخانی؛ مسلم ثروتی


16. توسعه یک مدل جفت شده سطح زمین- آب‌شناسی به‌منظور بهبود شبیه‌سازی جریان رودخانه در حوضه کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1398

مریم شفیعی؛ جواد بذرافشان؛ پرویز ایران نژاد


یادداشت تحقیقاتی

17. تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره‌های تحت فشار با استفاده از الگوریتم دسته ماهی‌های مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

سمیه جنت رستمی؛ مینا حبیب پناه؛ مهسا شیخ‌کاظمی


مقاله پژوهشی

18. تأثیر آلودگی کادمیم و سرب بر کیفیت زیستی خاک و رشد گیاه کلزا (Brassica napus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

زینب آزادبخت؛ علی بهشتی آل آقا؛ دانیال کهریزی؛ مهین کرمی


19. بررسی جابجایی‌های قائم و افقی سد خاکی ایوشان با استفاده از ابزاردقیق و تحلیل عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

مهدی کماسی؛ بهرنگ بیرانوند


20. تغییرات زمانی عامل مدیریت زراعی مدل USLE در ابعاد رخداد و مراحل رشد در گندم دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1398

علی رضا واعظی؛ مجید باقری؛ علی رضا خانجانی


21. استفاده از پیش‌بینی‌های مدل منطقه‌ای WRF برای افزایش دقت برآورد تبخیر-تعرق مرجع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1398

محمدحسن قره داغی؛ مهدی همایی*؛ مجید میرلطیفی*؛ علی اکبر نوروزی


22. ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی ناشی از اعمال سناریوهای مختلف آبیاری با استفاده از شبیه‌سازی عددی ناحیه غیر اشباع )مطالعه موردی: دشت نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

انسیه شمسی تواسانی؛ علی نقی ضیائی؛ سیدمحمدرضا ناقدی فر؛ حسین انصاری


23. معرفی یک مدل غیرخطی بر اساس هیبرید ماشین های یادگیری به منظور مدل سازی و پیش بینی بارش و مقایسه با روش SDSM (مطالعات موردی: شهرکرد، بارز و یاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

مهدی ولیخان انارکی؛ سید فرهاد موسوی؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی


24. بررسی تغییرات پارامترهای جوی و تبخیر و تعرق گیاه ریحان در سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

احمد احمدی نیک؛ علی رحیمی خوب؛ ساسان علی نیایی فرد


25. اثر روش آبشویی و نحوه کاربرد آب و زهاب بر شوری‌زدایی و سدیم‌زدایی خاک‌های سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

مجید شریفی‌پور؛ عبدالرحیم هوشمند*؛ عبدعلی ناصری؛ علیرضا حسن اقلی؛ هادی معاضد*


26. توسعه مدل شبیه‌ساز- بهینه‌ساز دو هدفه برای طراحی بهینه ابعاد هندسی و شیب سرریز پلکانی سد سیاه‌بیشه بالا با استفاده از الگوریتم NSGA-II

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

زهرا سهرابی؛ جواد سروریان؛ جعفر مامی زاده


27. تحلیل و شبیه سازی تاثیر گیاه وتیور بر کاهش شوری و سدیم خاک با استفاده از مدل HYDRUS-1D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398

مسعود نوشادی*؛ روح اله نوری پور


28. تأثیر چیدمان پوشش گیاهی و اندرکنش کانال اصلی و سیلابدشت بر تغییرات ضریب انتشار طولی در کانال‌های مرکب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1398

حسین حمیدی فر؛ محمدحسین امید


29. ‌تأثیر منابع مختلف سیلیسیم و نانو سیلیسیم بر برخی پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیکی گیاه استویا rebaudiana Bertoni) (Stevia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

رضا مالمیر؛ بابک متشرع زاده؛ لیلا تبریزی؛ فرزانه بخردی


30. مقایسه روش‌های مختلف داده‌کاوی برای نقشه‌برداری رقومی ذرات اولیه خاک در اراضی دشت سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398

علی اصغر Zolfaghari؛ محمد رضا یزدانی؛ مهین خسروی؛ سید مهدی محمودی


31. مطالعه تاثیراستغراق بر جریان گذری از سرریزهای لبه تیز دایر‌ه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

خدیجه میرزایی؛ حمیدرضا شیبانی


32. بررسی سیمای حوضه آبریز کارون بزرگ در شرایط بهره‌برداری از طرح‌های توسعه در دست مطالعه یا اجرا مبتنی بر رویکرد پویایی سامانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

مهری عبدی دهکردی؛ امید بزرگ حداد؛ عبدالرحیم صلوی تبار


33. تغییر ویژگی‌های بیوچار پوست بادام‌زمینی پس از اصلاح شیمیایی با پرمنگنات پتاسیم و تأثیر آن بر حذف کادمیوم از محیط آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

حدیثه شعبانی؛ محمد امیر دلاور؛ سعید تقوی فردود


34. مقیاس‌سازی معادله بیلان حجمی در آبیاری نواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

محمد مهدی چاری


35. ارزیابی وضعیت مصرف آب کشت خرما در استان سیستان و بلوچستان با تکیه بر مفهوم آب مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

مهران حکمت نیا؛ سید مهدی حسینی؛ مهدی صفدری


36. تحلیل نیمرخ طولی سطح آب درون مصالح سنگریزه‌ای با استفاده از تئوری جریان متغیر تدریجی با درنظرگرفتن نیروی درگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1398

محمد گودرزی؛ جلال بازرگان؛ سیدمحمد شعاعی


37. ارزیابی عملکرد مدل AquaCrop در شبیه‌سازی رشد گیاه ریحان تحت تنش‌های مختلف حاصلخیزی در شرایط کشت کنترل شده گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

حدیثه رحیمی خوب؛ تیمور سهرابی*؛ مجتبی دلشاد


38. کاربرد روش شبه‌معکوس‌پذیری در تعیین توزیع زمانی و مکانی غلظت آلاینده به صورت معکوس در زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

محمد لوشابی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


39. بهینه‌سازی چندهدفه عملکرد آبیاری نواری انتها بسته با مدل WinSRFR و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

حمیدرضا قره محمدلو؛ وحید رضاوردی نژاد؛ رضا لاله زاری؛ نسرین آزاد


40. اثر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق مرجع در بخش مرکزی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

علی باب الحکمی؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی


41. بررسی آزمایشگاهی عمکرد صفحات مشبک افقی در استهلاک انرژی شیب‌شکن‌های مایل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

رسول دانشفراز؛ مهدی ماجدی اصل؛ علی بازیار


42. کاربرد معادلات دیفرانسیل کسری در تحلیل خط نشت در محیط‌های متخلخل درشت‌دانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

نوشین اصلاحی؛ علیرضا وطن خواه؛ محمد صدقی اصل


44. تأثیر گرد و غبار سیمان بر تعدادی از ویژگی های خاک در اطراف کارخانه سیمان یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

محمد رحمانیان


45. بررسی کارایی جذب فسفر از محلول آبی توسط زغال های زیستی چوب نخل و باگاس نیشکر تهیه شده در دماهای مختلف گرماکافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

علی کرایی؛ عبدالامیر معزی؛ سعید خدادوست


46. تأثیر دمای گرماکافت و نوع ضایعات آلی بر ویژگی‎های فیزیکوشیمیایی بیوچارهای تولیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

محمد ماله میر چگینی؛ احمد گلچین؛ نادر خادم مقدم ایگده لو؛ کامران مروج


47. تحلیل حساسیت کلی مدل شبیه‌سازی آب زیرزمینی ساحلی با استفاده از پنج روش (آبخوان لاهیجان – چابکسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

اسماعیل کرمی‌مقدم؛ حامد کتابچی


48. تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک در شرایط کم‌آبیاری بر عملکرد خیار و کارایی مصرف آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

جعفر نیکبخت؛ ابراهیم محمدی؛ طاهر برزگر


49. تأثیر شوری آب منفذی و ماسه بادی بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته خاکهای رسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

سارا صمیم نیا؛ امیر ناصرین؛ مهدی دریایی؛ احمد جعفری؛ محمد رضا انصاری


50. بررسی آلودگی دو سبزی ترب و جعفری به باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک-مطالعه موردی استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

محمدباقر فرهنگی؛ سجاد عبداله زاده؛ محمود شعبانپور شهرستانی؛ نسرین قربانزاده


51. ارزیابی مدل‌های کلاسیک و مدل مفهومی IHACRES و مدل هیبریدی ANN ARMA-در شبیه‌سازی و پیش‌بینی جریان روزانه مارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

عباس احمدپور؛ سیدحسن میرهاشمی؛ پرویز حقیقت جو


52. توسعه سامانه پیش‎بینی چند مدلی بارش ماهانه در حوضه آبریز سفیدرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

حسین دهبان؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان


53. صحت سنجی سه مفهوم پرکاربرد در تبیین فراهمی آب خاک برای گیاه (CPAW، EI و Mho) و قابلیت سنجی هریک از آن‌ها به عنوان شاخص مدیریت خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

احسان قزلباش؛ محمدحسین محمدی


54. تخمین تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر سنجنده های MODIS و ETM+ در اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

بهاره بهمن آبادی؛ عباس کاویانی


55. بررسی تاثیر بیوچار و هیدروچار (باگاس نیشکر) بر عملکرد، بهره وری مصرف آب و آبشویی نیتروژن در کشت ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

مریم کاظمی زاده؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ منا گلابی؛ موسی مسکرباشی


56. عمق نصب زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک؛ چالش‎ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

مجید شریفی پور؛ علیرضا حسن‌اقلی؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدعلی ناصری


57. تلفیق تصاویر دمای سطح زمین مودیس و لندست-8 با استفاده از مدل تلفیق مکانی-زمانی تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

مرتضی کفاش؛ سید حسین ثنائی نژاد


58. ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب زاده؛ غلامرضا زمانی؛ مهدی امیرآبادی زاده


59. تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه جداسازی شده از دیم‌زارها بر فسفر قابل جذب و برخی از صفات فیزیولوژیک و رشدی گیاه گندم در تنش کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

ابراهیم شیرمحمدی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمدعلی پوربابائی؛ حسن اعتصامی


60. برآورد رواناب با استفاده از مدل IHACRES بر اساس‌ داده‌های ماهواره‌ای CHIRPS و مدل‌های CMIP5 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود-منطقه آق‌قلا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ آیدا دیرمجائی


61. روندیابی معکوس سیلاب به روش موج پخشیدگی (مطالعه موردی: رودخانه یوان واقع در کشور چین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

مجید حیدری؛ شاهین عودی؛ فریبا احمدی دهرشید


62. تحلیل مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی با استفاده از رویکرد همگنی ناحیه‌ای با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: آبخوان میاندوآب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

احسان رزاق دوست؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ حمید کاردان مقدم


63. بهینه‌سازی فرمولاسیون کود زیستی برای افزایش انحلال فسفر توسط قارچ آسپرژیلوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

معصومه حسینی؛ محسن برین؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فرخ اسد زاده


65. اثر تغییر اقلیم بر رواناب و رسوب حوضه با استفاده از مدل‌های SWAT و WEPP (مطالعه موردی: حوضه دهبار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

حامد حیدری؛ محمد موسوی بایگی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی گلکاریان


66. تأثیر نشت آب از بستر رودخانه در کاهش حجم آب شور در آبخوان‌های فراساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

الهام پنج نوش؛ سیدسجاد مهدی زاده


67. تحلیل عدم‌قطعیت پارامترها در برآورد حداکثر سیلاب محتمل در حوضه سد بختیاری با روش مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

حسین فتحیان؛ علی محمد آخوندعلی؛ محمدرضا شریفی


68. مطالعه آزمایشگاهی انتقال املاح به سمت آب سطحی و زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

زهرا سلیمی؛ علی مهدوی مزده؛ بیژن نظری


69. بررسی اثر همزمان شوری خاک و شوری آب بر شوری نهایی خاک و عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

کامی کابوسی؛ مهدیه صارمی


70. بررسی تحمل به تنش خشکی با استفاده از متابولیت‌ها و ویژگی‌های فتوسنتزی در نهال‌های زیتون (Olea europaea L.) رقم زرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

محمود عظیمی؛ مهدی طاهری؛ تورج خوش زمان؛ محمد تکاسی؛ اسماعیل سهرابی؛ احمدرضا دادرس؛ عزیزاله عبدالهی


71. توسعه مدل عامل بنیان جهت تخصیص بهینه آب از مخزن سد مطالعه موردی: سد شهید رجایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

مهسا نوری؛ علیرضا عمادی؛ رامین فضل اولی


72. بررسی کارایی زغال زیستی اصلاح شده، نانورس و پلی‌وینیل استات بر تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی خاک شنی و شنی‌لومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

فاطمه نورعلی وند؛ احمد فرخیان فیروزی


73. تاثیر تغییرکاربری و احیای اراضی تخریب شده روی برخی از ویژگی‌های کیفی و فعالیت تعدادی آنزیم در خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

زهرا وارسته خانلری؛ احمد گلچین؛ سید عبدالله موسوی کوپر


74. برآورد دمای خاک از داده‌های هواشناسی با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین سریع، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

حسین زادمهر؛ احمد فرخیان فیروزی


75. مقایسه روش‌های مختلف داده‌کاوی در پیش‌بینی ذخیره ‌کربن آلی خاک در برخی اراضی شهرستان بهبهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

صاحب خورده بین؛ سعید حجتی؛ احمد لندی؛ ایمان احمدیان فر


76. مطالعه لایسیمتری تاثیر مدیریت سطح ایستابی بر آبشویی نیترات، فسفات و شوری در زه آب در دزفول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

علی افروس؛ پریا صدیق


77. برآورد سرعت نشت در کانال‌های آبیاری با استفاده از معادلات نفوذ و بر مبنای روش آب-ایستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

محمد بی جن خان؛ حسین ربانی ها


78. بررسی شاخص‌های تنش خشکی در کم آبیاری سطحی کنجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی


79. بررسی کارایی هماتیت خالص و تثبیت شده با سدیم کربوکسی متیل سلولز در پالایش خاک آلوده به نیکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

سولماز بی دست؛ احمد گلچین؛ احمد بایبوردی؛ عباسعلی زمانی


80. حذف نیترات از محلول‌هاى آبى با استفاده از میکرو و نانو ساختار برگ درخت راش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

طیبه دهقان؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ مجتبی خوش روش؛ نرگس صمدانی لنگرودی


81. نقش توزیع دو الگویی اندازه ذرات خاک در برآورد منحنی رطوبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

اصلان اگدرنژاد؛ علی عطائی؛ محمدرضا نیشابوری؛ صفورا اسدی


82. اعتبار سنجی داده های رطوبت خاک سطحی ماهواره SMAP در کاربری های مختلف با استفاده از مشاهدات زمینی در حوضه سیمینه- زرینه (بوکان)، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

خالد حاجی ملکی؛ علیرضا واعظی؛ فریدون سرمدیان؛ وید کراو؛ لوکا بروکا


83. تحلیل عدم قطعیت برآوردهای ماهواره‌ای و مبتنی بر پایگاه داده‌های اقلیمی تبخیر- تعرق واقعی (مطالعه موردی : حوضه کرخه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

ابوذر قره خانی؛ نوذر قهرمان؛ پرویز ایران نژاد


84. پیش‌بینی تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی موجک- ماشین آموزش نیرومند خود تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

مریم ملکزاده؛ سعید کاردار؛ سعید شعبانلو


85. ارزیابی میزان آهن در خاک‏ آهکی تیمار شده با باکتری‎های مولد سیدروفور تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

احمدعلی پوربابائی؛ فرزانه شعیبی؛ حسینعلی علیخانی؛ سمیه امامی


86. ارزیابی آسیب‌پذیری تخریب سرزمین با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهارلو-بختگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

احسان مرادی؛ حسن خسروی؛ غلامرضا زهتابیان؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ آرتمی سردا


87. بررسی کارایی منابع تبخیر و تعرق بازتحلیل شده برای واسنجی مدل هیدرولوژیکی توزیعی (با رویکرد کاربرد در حوضه‌های فاقد آمار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا


88. بررسی حاصلخیزی اراضی شالیزاری با استفاده از شاخص تلفیقی باروری خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

شهرام محمود سلطانی؛ مریم شکوری؛ محمود شعبانپور شهرستانی؛ محمد تقی کربلایی آق ملکی


89. ارزیابی کارآیی راکتور زیستی با مقطع مثلثی برای حذف نیترات پساب کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

حسین عسگری؛ جوانشیر عزیزی مبصر؛ علی رسول زاده؛ جواد رمضانی مقدم


90. بررسی کارکرد مدل سلول‌های ترکیبی و ذخیره‌-موقت بر فرآیند عبور ردیاب از مخازن متوالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

جعفر چابک پور؛ محمد ذبیحی


91. بررسی عددی اثر استغراق نسبی بر پارامترهای معادله لگاریتمی سرعت در یک کانال مستقیم با بستر شنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

میثم فاضلی؛ حسام فتحعلی؛ سید حسین مهاجری؛ فواد کیلانه ئی


92. کارآیی مدل‌های نفوذ آب به خاک در کاربری‌های مختلف زمین در حوزه آبخیز تهم چای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

علی رضا واعظی؛ یاسین صالحی


93. بررسی وضعیت تنش آبی درختان زیتون با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

عظیمه عسگری؛ عبدالرحیم هوشمند*؛ سعید برومندنسب؛ شهره زیودار


94. ارزیابی تاثیر شیرابه زائدات شهری بر ویژگی‌های مکانیکی خاک ریزدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

احمدرضا حسن زاده؛ علی بیگلری فدافن؛ سید یاسین موسوی؛ علیرضا طبرسا


95. مدل‌سازی ناحیه اختلاط آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل‌های MODFLOW، MT3D و RT3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

فاطمه یوسفی؛ سمیه جنت رستمی؛ کورش محمدی


96. مقایسه‌ی اثر مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و جویچه‌ای روی شاخص‌های رشد و عملکرد محصول نیشکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

درسا نامداریان؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ مسعود پرویزی آلمانی


97. بررسی عدم‌قطعیت مدل‌های داده‌مبنا در پیش‌بینی دبی ماهانة حبله‌رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

جابر صالح پور؛ افشین اشرف زاده؛ سید علی موسوی


98. بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر تبخیر و پویایی آب در محیط خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

جلیل کاکه؛ منوچهر گرجی؛ محمّدحسین محمّدی؛ حسین اسدی؛ فرهاد خرمالی؛ محمد سهرابی


99. استفاده از ویژگی های خاک برای برآورد عملکرد گندم آبی در کشتزارهای نظرآباد استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

رسول میرخانی؛ علی رضا واعظی؛ حامد رضایی


100. بررسی بهره‌وری اقتصادی محصولات کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد ردپای آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

حلیمه پیری؛ رامین سارانی


101. تاثیر کم آبیاری و آبیاری بخشی ریشه بر خصوصیات رشدی درخت و میوه پرتقال والنسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

معصومه سلگی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ هرمز عبادی


102. تأثیر هماتیت خالص و تثبیت‌شده با کربوکسی متیل سلولز بر رشد و جذب عناصر غذایی گیاه ذرت در خاک‌های آلوده به نیکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

سولماز بی دست؛ احمد گلچین؛ احمد بایبوردی؛ عباسعلی زمانی


103. تاثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و بهره‌وری آب گندم (مطالعه موردی: خرم آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

علی حیدر نصرالهی؛ فاطمه علیزاده؛ مهری سعیدی نیا؛ مجید شریفی پور


104. تأثیر کود نیتروژنه بر برخی صفات رشدی و عملکرد گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) در شرایط آبیاری با زه آب مزارع نیشکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

پیوند پاپن؛ عبدالامیر معزی؛ مصطفی چرم؛ افراسیاب راهنما


105. تخمین بارش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک ASCAT در حوضه‌های نیمه‌خشک و مرطوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

مریم طارمی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا


106. بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی ذرت (Zea mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

مسلم حیدری؛ فاطمه رستمی؛ احمد گلچین


107. برآورد تبخیروتعرق پتانسیل در اقلیم‌های مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

بهاره بهمن آبادی؛ عباس کاویانی


108. برآورد نرخ تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از یک مدل توزیعی (مطالعه موردی آبخوان رفسنجان، استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

محمد بابائی؛ حامد کتابچی


109. ارزیابی زیستی پراکنش جلبک های سنگ زی؛ رویکردی کاربردی در پایش کیفیت آب رودخانه ها (مطالعات موردی در رودخانه های بوژان و خرو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

احمدفرهاد طالبی؛ حانیه علی پور


110. بررسی ویژگی‌های مورفومتری آبکندها و عوامل مؤثر بر گسترش آبکندها در منطقه کشاورزی دیم در جنوب استان آذربایجان‌شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

علی رضا واعظی؛ اولدوز بخشی راد


111. مطالعه نرخ فرونشست و توزیع اندازه ذرات گرد و غبار با توجه به خصوصیات اراضی در کانون فوق بحرانی هویزه- خرمشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

رضا امین فر؛ احمد لندی؛ سعید حجتی


112. بررسی تغییرات آلیسین، فلاونوئید و جذب روزانه سلنیوم در گیاه سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تیمارهای کود سلنیومی و تلقیح میکوریزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

علی چمن نژادیان؛ محمد فیضیان؛ امیدعلی اکبرپور


113. توسعه مدل عددی آبیاری جویچه‌ای با تلفیق معادله‌های سنت-ونانت یک‌بعدی و ریچاردز سه‌بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

سید محمدرضا ناقدی فر؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری


114. ارزیابی پتانسیل کودی لجن تصفیه‌خانه کشتارگاه صنعتی دام و اثر آن بر ویژگی‌های شیمیایی خاک (مطالعه موردی: کشتارگاه صنعتی دام سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

مهران غلامی؛ زاهد شریفی


115. واکاوی ارتباط وضعیت بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری با میزان آگاهی و مهارت کشاورزان (مطالعه موردی: استان قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

محمد نوید فرح‌زا؛ بیژن نظری