موضوعات = منابع آب
قیاس روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در پیش‌بینی پارامترهای کیفیت آب رودخانه دیناچال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22059/ijswr.2024.370818.669644

سینا اسدپور لمر؛ کیومرث ابراهیمی


کاربرد الگوریتم چندهدفه بهینه سازی ازدحام ذرات در بهره برداری کمی-کیفی از منابع آب مطالعه موردی: سد و رودخانه دز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22059/ijswr.2024.366954.669590

سعید فرخی؛ محسن نجارچی؛ حسین مظاهری؛ سعید شعبانلو


پیش بینی نوسانات ضخامت معادل آب زیرزمینی با استفاده از اطلاعات ماهواره؜ای و ترکیب الگوریتم‌ بهینه‌سازی و هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22059/ijswr.2024.367628.669601

مهتاب بادکوبه هزاوه؛ محسن نجارچی؛ محمد رضا جلالی؛ حسین مظاهری؛ سعید شعبانلو


بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از داده‌های ماهواره لندست 8

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22059/ijswr.2024.369435.669618

شهریار حمیدی؛ مهدی یاسی؛ جواد فرهودی*


برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از رویکرد حسابداری آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22059/ijswr.2024.370616.669638

الهام امانی؛ مجتبی شوریان؛ حمید کاردان مقدم


بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در شرایط تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22059/ijswr.2024.370273.669630

علی ترابی؛ فریبرز یوسفوند؛ سعید شعبانلو؛ احمد رجبی؛ بهروز یعقوبی


تهیه سامانه‌ی استانی حسابداری آب برای اراضی کشاورزی آبی استان فارس

دوره 55، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 219-244

10.22059/ijswr.2024.362112.669532

عبدالرحمان میرزائی؛ افشین سلطانی؛ فریبرز عباسی؛ ابراهیم زینلی؛ شهرزاد میرکریمی


ارزیابی تغییرات زمانی- مکانی و دسته‌بندی کیفیت آب رودخانه دیناچال با استفاده از داده‌برداری میدانی

دوره 55، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 313-327

10.22059/ijswr.2024.369232.669614

سینا اسدپور لمر؛ کیومرث ابراهیمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فاطمه علیپور


مقایسه مدل‌های اقلیمی CMIP6 و روش‌های تصحیح اریبی نگاشت چندکی در شبیه‌سازی بارش

دوره 54، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 1843-1862

10.22059/ijswr.2023.362445.669538

نیما نعمتی شیشهگران؛ فریبا بابائیان؛ حجت میان آبادی


ارزیابی آسیب‌پذیری تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با ترکیب دو شاخصDRASTIC و WRASTIC

دوره 54، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 1715-1732

10.22059/ijswr.2023.356270.669463

ناصر عسکربیوکی؛ احمد شرافتی؛ حمید کاردان مقدم


کاربرد الگوریتم چندهدفه گرگ خاکستری در بهره برداری بهینه از مخازن سدها در مناطق کم آب

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 299-318

10.22059/ijswr.2023.350777.669388

صوفیا باجلانی؛ سعید شعبانلو؛ فریبرز یوسفوند؛ محمد علی ایزدبخش؛ احمد رجبی


تاثیر به‌کارگیری الگوریتم‌های مختلف دمای سطح زمین در برآورد مقادیر تبخیر-تعرق واقعی

دوره 53، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2701-2720

10.22059/ijswr.2022.351202.669396

آرین حیدری مطلق؛ علی حیدر نصرالهی؛ شادمان ویسی؛ مجید شریفی پور


ساختار و اهداف بانکداری اجتماعی آب در حوضه آبریز زاینده رود

دوره 53، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1673-1693

10.22059/ijswr.2022.343369.669276

محمد قربانیان؛ مهدی فصیحی هرندی؛ عبدالمجید لیاقت