موضوعات = آبیاری و زهکشی
اثر مدیریت همزمان کود نیتروژن و زمان و مدت زهکشی میان‌فصل بر کشت برنج و کیفیت زه‌آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.22059/ijswr.2024.371299.669649

رعنا اسدی نودهی؛ مریم نوابیان


اثر کم آبیاری بر محتوی نسبی آب، غلظت پرولین، محتوی آنزیم‌های آنتی اکسیدان، غلظت ‏کلروفیل و عملکرد علوفه پنج گونه شبدر (‏Trifolium spp‏)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22059/ijswr.2024.370250.669628

سید محسن نبوی کلات؛ زهرا کفاش زاده؛ محمدرضا عباسی؛ علی رضا سوهانی دربان


برآورد کسر پوشش گیاهی چغندرقند با استفاده از تصویربرداری با پهپادی و روش‏ های جداسازی تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22059/ijswr.2024.371136.669647

سیدرضا حدادی؛ مسعود سلطانی


تحلیل اهمیت- عملکرد نقش قطره‌چکان در کارآیی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای از دیدگاه بهره برداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22059/ijswr.2024.371504.669653

حسین پرویزی؛ حدیث حاتمی؛ امیر پرنیان؛ حسین بیرامی؛ محمدحسن رحیمیان


ارائه روابط تجربی برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه‌ای در فازهای مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22059/ijswr.2024.375555.669696

هادی رضایی راد؛ حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت


بررسی تأثیر استفاده از حمام اولتراسونیک و اسیدشویی بر کاهش گرفتگی قطره‌چکان‌ها در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.22059/ijswr.2024.374857.669690

حسین دهقانی سانیج؛ سید مجید میرلطیفی


ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری داربستی و تعیین بهره‌وری مصرف آب یونجه در الگوهای مختلف قرارگیری آبپاش

دوره 55، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 163-177

10.22059/ijswr.2023.367987.669604

محمد مهدی دوست محمدی؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ عبدالمجید لیاقت؛ رضا نوروز ولاشدی


تعیین حجم آب کاربردی و شاخص‌ بهره‌وری آب در مزارع تولید خیار در کشور

دوره 55، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 329-343

10.22059/ijswr.2024.368793.669611

نادر عباسی؛ فریبرز عباسی*؛ رضا بهراملو؛ ابوالفضل ناصری؛ سمیرا واحدی؛ ثمر بهروزی نیا؛ اسماعیل مقبلی دامنه؛ اسحق زارع؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ محمد خرمیان؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ محمد کریمی؛ سالومه سپهری؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


استقرار و ارزیابی یک سامانه تصمیم‌یار به منظور ارتقاء مدیریت آبیاری در مزارع پایلوت جنوب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 33-49

10.22059/ijswr.2023.365750.669579

حسین دهقانی سانیج؛ ساناز محمدی؛ عبدالله امینی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ امیر نورجو؛ سمیه امامی؛ سید حسن طباطبایی؛ بهاره جمشیدی؛ غزل دهقانی سانیج


بهبود الگوی خیس‌شدگی خاک در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای با تاکید بر مدیریت پالسی

دوره 54، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 1885-1911

10.22059/ijswr.2023.365593.669576

ساناز محمدی؛ ایمان حاجی راد؛ عبدالمجید لیاقت


ضریب زبری در لوله‌های زهکش پوشش‌دار و بدون پوشش صاف و موجدار

دوره 54، شماره 9، آذر 1402، صفحه 1381-1396

10.22059/ijswr.2023.356581.669466

محمد محبیان بن بازاری؛ حمید زارع ابیانه*


اثر تغییراقلیم بر رشد و عملکرد گیاه پنبه (منطقه مورد مطالعه: دشت بیرجند)

دوره 54، شماره 8، آبان 1402، صفحه 1131-1145

10.22059/ijswr.2023.321555.668931

فاطمه قربانی برواتی؛ محمد حسین نجفی مود؛ یوسف رمضانی؛ عباس خاشعی سیوکی


تأثیر عمق کارگذاری و دبی قطره‌چکان‌ها بر توزیع شوری خاک در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی نیشکر

دوره 54، شماره 8، آبان 1402، صفحه 1159-1177

10.22059/ijswr.2023.361603.669523

الهام زنگنه یوسف آبادی؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند*؛ سعید برومندنسب


بررسی اثر شیب، طول ‌جویچه و دبی بر راندمان ‌کاربرد و راندمان ‌ذخیرۀ آب در خاک در آبیاری مزارع‌ نیشکر

دوره 54، شماره 8، آبان 1402، صفحه 1233-1250

10.22059/ijswr.2023.362403.669534

محمدعلی شایان؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ موسی مسکرباشی


تعیین شاخص‌های مدیریت آب در قطب‌های تولید زیتون در کشور

دوره 54، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 949-960

10.22059/ijswr.2023.356374.669480

نادر عباسی؛ فریبرز عباسی؛ افشین یوسف گمرکچی؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ پریسا شاهین رخسار؛ سید حسن موسوی فضل؛ مهدی طاهری؛ علیرضا کیانی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ ابوالفضل ناصری؛ سالومه سپهری صادقیان؛ سمیرا واحدی؛ ثمر بهروزی نیا؛ محمد عباسی


مدلسازی زمانی-مکانی رطوبت خاک با استفاده از داده های سنجش از دور نوری-حرارتی و مدل های یادگیری ماشین

دوره 54، شماره 4، تیر 1402، صفحه 637-653

10.22059/ijswr.2023.356707.669469

عاطفه نورکی؛ منا گلابی؛ محمد الباجی؛ عبدعلی ناصری؛ سعید همایونی