موضوعات = آبیاری و زهکشی
تعداد مقالات: 205
1. ارائه یک الگوریتم برای انتخاب منطبق‌ترین محصولات کشاورزی بر حسب شرایط اقلیمی (مطالعه موردی: دشت سومار استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

ابراهیم امیری تکلدانی؛ نیلوفر یاراحمدی؛ احمد ماکویی


2. ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت دورهای مختلف آبیاری و تنش کودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

حسن سیاحی؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیاز علی ابراهیمی پاک*


3. برآورد نیاز آبی گندم زمستانه دشت گرگان در شرایط تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

علی عارفی نیا؛ خالد احمدآلی؛ مساعد نصیری مریان


4. مدل بهینه مدیریت بهره برداری شبکه آبیاری با هدف سود ماکزیمم(مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

مریم عزیزآبادی فراهانی؛ فرهاد میرزایی اصل شیرکوهی


5. فاصله بهینه نوار در آبیاری قطره‌ای نواری و کارآیی مصرف آب گندم در بافت خاک لومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

مسعود فرزام نیا؛ مختار میران زاده؛ داود امین آزرم


6. تحلیل اثر بخشی احداث زهکش حائل بر روند تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی زهکش حائل شوره‌زار دشت قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

افشین یوسف گمرکچی؛ علیرضا حسن اقلی؛ مهدی اکبری؛ مهرزاد مستشاری (محصص)؛ علیرضا فخر واعظی


7. اثربخشی تغییر روش آبیاری و آرایش کاشت چغندرقند بر بهره‌وری آب، عملکرد و راندمان کاربرد آب در دشت میاندوآب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

حسین دهقانی سانیج؛ میلاد ابراهیمی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ افروز تقی زاده قصاب


8. تحلیل اقتصادی کاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب و تنش رطوبتی در کشت گندم پاییزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

سعید جلیلی؛ معین هادی؛ ابوالفضل مجنونی هریس


9. ارزیابی توابع تولید در تخمین عملکرد دورقم ذرت دانه‌ای با ضرایب واکنش عملکرد بومی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

آرش تافته؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری


10. تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب چند محصول عمده در شرایط اقلیمی جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

عاطفه افشار؛ پرویز حقیقت جو؛ فاطمه کاراندیش؛ ام البنی محمدرضاپور؛ شاپور کوهستانی


11. اثر شرایط رطوبتی خاک بر برخی صفات کمی و خوش‌خوراکی کاکتوس علوفه‌ای (Opuntia ficus indica L.) در منطقه دشت ذهاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

سعید شرفی؛ محمد جواد نحوی نیا؛ احسان محمدی


12. بررسی تأثیر کرت‌بندی بر یکنواختی آبشویی نیمرخ خاک در مدل آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

رضا سعیدی؛ عباس ستوده نیا


13. تاثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و بهره‌وری آب گندم (مطالعه موردی: خرم آباد)

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1417-1426

فاطمه علیزاده؛ علی حیدر نصرالهی؛ مهری سعیدی نیا؛ مجید شریفی پور


14. برآورد تبخیرتعرق پتانسیل در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1479-1499

بهاره بهمن آبادی؛ عباس کاویانی


15. توسعه مدل عددی آبیاری جویچه‌ای با تلفیق معادله‌های سنت-ونانت یک‌بعدی و ریچاردز سه‌بعدی

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1529-1541

سید محمدرضا ناقدی فر؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری


16. اثر روش‌های آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و جویچه‌ای روی شاخص‌های رشد و عملکرد نیشکر

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1515-1527

درسا نامداریان؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ مسعود پرویزی آلمانی


17. استخراج شاخص سطح برگ ذرت علوفه‌ای با استفاده از روش عکسبرداری رقومی نیم‌کروی (مطالعه موردی: مزارع قلعه‌نو، جنوب تهران)

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1331-1340

الهه اکبری؛ علی درویشی بلورانی؛ نجمه نیسانی سامانی؛ سعید حمزه؛ سعید صوفی زاده؛ استفانو پیگناتی


18. تحلیل حساسیت پارامترهای رشد گیاه ریحان در مدل AquaCrop تحت تنش‌های مختلف کود نیتروژن

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1341-1351

حدیثه رحیمی خوب؛ تیمور سهرابی*؛ مجتبی دلشاد


20. بررسی وضعیت تنش آبی درختان زیتون با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1239-1253

عظیمه عسگری؛ عبدالرحیم هوشمند*؛ سعید برومندنسب؛ شهره زیودار


21. تاثیر کم‌آبیاری و آبیاری بخشی ریشه بر خصوصیات رشدی درخت و میوه پرتقال والنسیا

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1127-1136

معصومه سلگی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ هرمز عبادی


23. بررسی شاخص‌های تنش خشکی در کم‌آبیاری سطحی کنجد

دوره 51، شماره 4، تیر 1399، صفحه 949-959

نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی