کلیدواژه‌ها = DTPA
تأثیر برگ‌پاشی ورمی واش بر شاخص‌های رشد و عملکرد گندم و جذب روی، آهن و فسفر در دانة گندم

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 203-211

10.22059/ijswr.2013.50065

سمانه رحمت پور؛ حسینعلی علیخانی؛ سید حسین میرسید حسینی


سینتیک آزاد شدن منگنز در برخی از خاکهای آهکی ایران

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388

عبدالامیر بستانی؛ حسن توفیقی