کلیدواژه‌ها = DTPA
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر برگ‌پاشی ورمی واش بر شاخص‌های رشد و عملکرد گندم و جذب روی، آهن و فسفر در دانة گندم

دوره 44، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 203-211

10.22059/ijswr.2013.50065

سمانه رحمت پور؛ حسینعلی علیخانی؛ سید حسین میرسید حسینی


4. سینتیک آزاد شدن منگنز در برخی از خاکهای آهکی ایران

دوره 40، شماره 2، بهمن و اسفند 1388

عبدالامیر بستانی؛ حسن توفیقی