کلیدواژه‌ها = جریان غیر دارسی
حل عددی نیمرخ طولی سطح آب در سد سنگریزه‌ای همگن در شرایط توزیع فشار غیر هیدرواستاتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22059/ijswr.2022.345220.669318

امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمد صدقی اصل


مطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان و پایداری شیب پایین‏دست در بندهای سنگریز

دوره 43، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 161-170

10.22059/ijswr.2012.25052

فرزانه قادری نسب گروهی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمدهادی داودی