کلیدواژه‌ها = اسید اگزالیک
تعداد مقالات: 2
1. سینتیک رهاسازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت با اسیدهای آلی

دوره 42، شماره 2، بهمن و اسفند 1391، صفحه 163-173

10.22059/ijswr.2012.24344

سمیرا نوروزی؛ حسین خادمی؛ lمهران شیروانی


2. تأثیر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم بر جذب فسفر در خاکهای آهکی

دوره 42، شماره 2، بهمن و اسفند 1391، صفحه 233-239

10.22059/ijswr.2012.24351

ندا مرادی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر؛ بابک عبدالهی