کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی الگوی جریان در آبگیری از قوس 180 درجه

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 37-51

10.22059/ijswr.2020.306318.668672

سیدمحمدهادی مشکاتی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


شبیه‌سازی عددی الگوی جریان سه‌بعدی در آبگیری از کانال مستقیم

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1501-1513

10.22059/ijswr.2020.294113.668429

سیدمحمدهادی مشکاتی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری