کلیدواژه‌ها = ریزوسفر
تعداد مقالات: 3
2. تغییرات بیوژئوشیمیایی مس در ریزوسفر گیاهان غده ای کشت شده در یک خاک آهکی آلوده به مس

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 493-503

10.22059/ijswr.2017.46446.666968

علیرضا گلستانی فرد؛ حسین میر سیدحسینی؛ آمال آرین؛ پیمان عباس زاده؛ مهدی تفویضی


3. تغییر ویژگی‌های آزادشدن مس در ریزوسفر گندم تعدادی از خاک‌های آهکی

دوره 44، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 107-122

10.22059/ijswr.2013.36128

حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور