کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی بارش رواناب آبخیزهای مناطق ساحلی در نزدیکی تنگه هرمز با استفاده از روشهای داده‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22059/ijswr.2021.309641.668732

مجتبی محمدی؛ حسن وقارفرد؛ رسول مهدوی نجف آبادی؛ پیمان دانش کار آراسته؛ سید محمد جعفر ناظم السادات