کلیدواژه‌ها = داده‌کاوی
تعداد مقالات: 5
4. بهینه‌سازی مدل‌های برآورد بار معلق به کمک پارامترهای زمین ریخت‌شناسی و تکنیک کاهش ویژگی

دوره 48، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 669-678

10.22059/ijswr.2017.210038.667483

مریم اسدی؛ علی فتح زاده؛ روح الله تقی زاده مهرجردی