کلیدواژه‌ها = معادلات سینتیکی
تعداد مقالات: 4
2. سینتیک رهاسازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت با اسیدهای آلی

دوره 42، شماره 2، بهمن و اسفند 1391، صفحه 163-173

10.22059/ijswr.2012.24344

سمیرا نوروزی؛ حسین خادمی؛ lمهران شیروانی


4. مقایسه معادلات سینتیکی برای توصیف آزادشدن آهن از برخی خاکهای آهکی

دوره 40، شماره 1، بهمن و اسفند 1388

مجتبی بارانی مطلق؛ حسن توفیقی