کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 7
5. مقایسه روش‌های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره در پیش‌بینی برخی خصوصیات خاک (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 41، شماره 2، بهمن و اسفند 1389، صفحه 211-220

فریدون سرمدیان؛ روح اله تقی زاده مهرجردی؛ حسین محمد عسگری؛ علی اکبرزاده


6. شبیه‌سازی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد ماکزیمم دبی خروجی شکست سدهای خاکی و زمان شکست

دوره 39، شماره 1، بهمن و اسفند 1388

سیدمحمدعلی زمردیان؛ ستار علینقی زاده بهبهانی