کلیدواژه‌ها = حوضچه آرامش
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه پایداری لایه حفاظتی سنگچین در پائین دست حوضچه آرامش بر اساس تحلیل قابلیت اطمینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

10.22059/ijswr.2021.313692.668801

مجتبی کریمایی طبرستانی


5. بررسی اثر دیواره‌های انتهایی لبه تیز بر جهش هیدرولیکی در مقطع ذوزنقه

دوره 39، شماره 1، بهمن و اسفند 1388

مجید خورشیدی؛ محمدحسین امید؛ عبدالحسین هورفر