کلیدواژه‌ها = هم‌دماهای جذب سطحی
تعداد مقالات: 1
1. جذب سطحی آنیون سیانید از محلول‌های آبی با استفاده از نانوجاذب اکسید روی

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1685-1696

10.22059/ijswr.2021.312909.668792

مهدی قنات رو؛ حسین محمدی منش؛ اعظم السادات قرقچیان؛ حسین دشتی خویدکی؛ سید رضا فانی