کلیدواژه‌ها = کلروفیل برگ
تعیین نیاز کودی برنج رقم گیلانه (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژن و عدد دستگاه کلروفیل‌سنج

دوره 54، شماره 10، دی 1402، صفحه 1521-1540

10.22059/ijswr.2023.354316.669436

سلمان مرد آزاد ناوی؛ مسعود اصفهانی؛ اکبر فرقانی؛ عاطفه صبوری؛ شهرام محمود سلطانی؛ سهیل کرم نیا


تاثیر سطوح مختلف بیوچار ضایعات برداشت پسته بر ویژگی‌های رشدی و بهره‌وری آب ذرت

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 227-236

10.22059/ijswr.2020.312593.668779

فاطمه میری؛ جواد زمانی بابگهری؛ محسن زارع بنادکودکی