کلیدواژه‌ها = سودوموناس
بررسی اثر تلقیح باکتری های محرک رشد گیاه با خاک و سطوح مختلف کود فسفاته بر روی رشد و عملکرد گندم پاییزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22059/ijswr.2022.339365.669215

محمد میرزایی حیدری؛ زهرا بابایی


بررسی اثربخشی باکتریهای حل‌کننده فسفات در قالب کود میکروبی فسفاته بر گیاه ذرت

دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 71-81

10.22059/ijswr.2018.215308.667533

محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ بهمن خوشرو