کلیدواژه‌ها = نیشکر
ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای نیشکر به‌روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در استان خوزستان

دوره 55، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 449-466

10.22059/ijswr.2024.371718.669657

اکبر کریمی؛ نعمت الله زکوی؛ سعید صفیرزاده؛ حسین نوروزی؛ افشین آریز