کلیدواژه‌ها = کلاسیک ثابت آبپاش متحرک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت سیستم های آبیاری بارانی با تاکید بر شاخص های ارزشیابی و مسائل بهره برداری

دوره 48، شماره 5، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1043-1052

خالد احمدآلی؛ یاسر حمدی احمد آباد؛ نازگل حسینی پژوه؛ عباسعلی پورمحسنی