کلیدواژه‌ها = آب سطحی
مطالعه آزمایشگاهی انتقال املاح به سمت آب سطحی و زیرزمینی

دوره 51، شماره 4، تیر 1399، صفحه 961-974

10.22059/ijswr.2020.288537.668309

زهرا سلیمی؛ علی مهدوی مزده؛ بیژن نظری