کلیدواژه‌ها = صحت‌سنجی
مقایسه مدل‌های اقلیمی CMIP6 و روش‌های تصحیح اریبی نگاشت چندکی در شبیه‌سازی بارش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22059/ijswr.2023.362445.669538

نیما نعمتی شیشهگران؛ فریبا بابائیان؛ حجت میان آبادی


ارزیابی مدل‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق مرجع(ETo) در دشت الشتر

دوره 52، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1409-1421

10.22059/ijswr.2021.319027.668894

آرین حیدری مطلق؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ شادمان ویسی