کلیدواژه‌ها = طوق
تعداد مقالات: 4
3. بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل

دوره 48، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 879-890

10.22059/ijswr.2017.213498.667521

سید محمد علی زمردیان؛ حمیده غفاری؛ زهرا قاسمی


4. تأثیر توأم طوق و کابل بر عمق آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه‌های پل در قوس رودخانه‌ها

دوره 45، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-10

10.22059/ijswr.2014.51166

سید محمد علی زمردیان؛ مجتبی عقلی