کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
اثر بهره‌برداری به‌هنگام و دیرهنگام سازه‌های کانال بر توزیع عادلانه و پایدار آب

دوره 55، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 467-481

10.22059/ijswr.2024.370600.669637

کاظم شاهوردی؛ حسام قدوسی؛ فرشاد دوستی


ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری عقربه‌ای (سنترپیوت) در مزارع کشت و صنعت و دامپروری مغان

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 723-729

10.22059/ijswr.2016.59979

یاسر حمدی احمد آباد؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ علی رسول‌زاده؛ بیژن نظری؛ امین لیاقت