کلیدواژه‌ها = آبخوان
بررسی و آنالیز مدل آسیب‌پذیری آبخوان با استفاده از توابع متعامد تجربی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 637-647

10.22059/ijswr.2016.59333

عمار حبیبی کندبن؛ رزگار عرب زاده؛ افشین اشرف زاده


کاربرد مدل عددی در بررسی سد زیرزمینی گنجه در استان اصفهان

دوره 43، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 149-160

10.22059/ijswr.2012.25051

بابک ابراهیمی؛ حمید یوسفیان؛ مهرداد پسندی