کلیدواژه‌ها = نشاسته
استفاده از لاتکس نانوکامپوزیت پلیمری بر پایه نشاسته برای پوشش دهی کودهای شیمیایی و بررسی اثر عوامل مختلف در کنترل رهاسازی عناصرغذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

10.22059/ijswr.2023.351739.669404

مهری سلیمی؛ الهه معتمدی سده؛ بابک متشرع زاده


تولید کود اوره کندرها با استفاده از پوشش نانوکامپوزیت پلیمری بر پایه نشاسته و بررسی اثرات آن بر رشد گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 301-312

10.22059/ijswr.2020.313429.668798

مهری سلیمی؛ الهه معتمدی؛ بابک متشرع زاده؛ داریوش داودی؛ حسینعلی علیخانی؛ حسین میر سیدحسینی