کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی همگنی داده‌های دما و بارش با استفاده از رویکردهای آماری و آماری-اقلیمی

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-15

10.22059/ijswr.2023.365950.669584

مجید چراغعلی‌زاده؛ علی خلیلی؛ سمیه حجابی؛ جواد بذرافشان


تحلیل پراکنش فصلی بارش‌های فرین در ایران با استفاده از پایگاه AgERA5

دوره 52، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 2723-2737

10.22059/ijswr.2021.333263.669118

نرگس اسدی رحیم‌بیگی؛ آذر زرین؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری