کلیدواژه‌ها = پرولین
اثرات کمپوست زباله شهری و کود دامی بر کمبود آب در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22059/ijswr.2023.364735.669564

انتصار کاظم جواد؛ علی اشرف امیری نژاد؛ جابر اسماعیل خلف محمد


کاربرد اسید سالیسیلیک و زئولیت برای کاهش تنش قلیائیت در گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 54، شماره 7، مهر 1402، صفحه 1027-1041

10.22059/ijswr.2023.361970.669531

فرزانه خداوند؛ علی اشرف امیری نژاد؛ مختار قبادی


بررسی اثرات بیوچار و اسید ‌سالیسیلیک بر کاهش تنش سرب در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L)

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 539-547

10.22059/ijswr.2020.313282.668795

خدیجه فیضی؛ علی اشرف امیری نژاد؛ مختار قبادی


بررسی تحمل به تنش خشکی با استفاده از متابولیت‌ها و ویژگی‌های فتوسنتزی در نهال‌های زیتون (Olea europaea L.) رقم زرد

دوره 51، شماره 4، تیر 1399، صفحه 873-883

10.22059/ijswr.2020.292174.668386

محمود عظیمی؛ مهدی طاهری؛ تورج خوش زمان؛ محمد تکاسی؛ اسماعیل سهرابی؛ احمدرضا دادرس؛ عزیزاله عبدالهی