کلیدواژه‌ها = پتاسیم
تعداد مقالات: 6
4. بررسی پاسخ های تغذیه ای ارقام مختلف گندم به سیلیسیم در یک خاک آهکی

دوره 50، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 701-712

10.22059/ijswr.2018.262582.667976

سمیه صابریان رنجبر؛ بابک متشرع زاده؛ فرهاد مشیری؛ حسین میر سیدحسینی؛ حسینعلی علیخانی


5. اثر ریزجانداران حل‌کننده سیلیکات بر سینتیک آزادسازی پتاسیم از کانی‌های پتاسیم‌دار

دوره 48، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 639-649

10.22059/ijswr.2017.63449

ساناز اشرفی سعیدلو؛ میرحسن رسولی صدقیانی