نویسنده = الهام صمدی کلخوران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سمیت نسبی اختلاط تعدادی علف‌کش‌ها بر زیست‌توده کرم‌ ‌خاکی(Eisenia fetida L.)

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1661-1672

10.22059/ijswr.2021.321488.668930

الهام صمدی کلخوران؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ حمید رضا محمد دوست چمن آباد؛ جنز کارل استربیگ؛ اکبر قویدل