نویسنده = لانزونی، استفان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ارتفاع و شیب تاج سرریزهای مستغرق بر الگوی فرسایش و رسوب در قوس 90 درجه تند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22059/ijswr.2021.314849.668821

محسن صالح زاده؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی؛ استفان لانزونی