نویسنده = آقامجیدی، روزبه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر کابل و آستانه بر الگوی آبشستگی پیرامون پایه پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

10.22059/ijswr.2021.309964.668748

محسن سلیمانی بابرصاد؛ عباس صفائی؛ روزبه آقامجیدی