نویسنده = الله دادی، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روشی جدید جهت محاسبه دبی عبوری در سرریزهای خطی مورب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22059/ijswr.2020.312976.668788

کاظم اله دادی؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ مهدی بهداروندی عسکر