نویسنده = محمد هادی فرپور
ارزیابی برخی شاخص‌های تکامل خاک در خاک‌های متأثر از سنگ‌های رسوبی و آذرین شمال کرمان

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-103

10.22059/ijswr.2023.352148.669407

الهام سلیمانی ساردو؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمودآبادی*؛ اعظم جعفری


برآورد برخی خصوصیات خاک با استفاده از تحلیل داده‌های طیفی (Vis-NIR) و انواع روش‌های پیش‌پردازش

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1557-1569

10.22059/ijswr.2021.320713.668918

سحر طاقدیس؛ محمد هادی فرپور؛ مجید فکری؛ مجید محمودآبادی*


کارایی نانو ذرات ضایعات زغال‌سنگ اصلاح‌شده‌ با کلرید آهن در جذب فسفر از محلول‌های آبی

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1667-1679

10.22059/ijswr.2020.298293.668510

سمیه حسین پور؛ مجید حجازی مهریزی؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ محمدهادی فرپور