نویسنده = ضیائی، علی نقی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی توام راندمان تله‌اندازی و رسوبگیری و کسرحجمی حوضچه رسوبگیر گردابی با استفاده از روش تاگوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22059/ijswr.2021.309900.668737

مرضیه دلیر؛ علی نقی ضیائی؛ ندا شیخ رضا زاده نیکو


2. شبیه‌سازی عددی توزیع رسوب در حوضچه رسوب‌گیر گردابی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 213-226

10.22059/ijswr.2020.312577.668778

صارم نوروزی؛ علی نقی ضیائی


4. توسعه مدل عددی آبیاری جویچه‌ای با تلفیق معادله‌های سنت-ونانت یک‌بعدی و ریچاردز سه‌بعدی

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1529-1541

10.22059/ijswr.2020.296550.668487

سید محمدرضا ناقدی فر؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری