نویسنده = شریفی پور، مجید
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدل‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق مرجع(ETo) در دشت الشتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22059/ijswr.2021.319027.668894

آرین حیدری مطلق؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ شادمان ویسی