نویسنده = میان آبادی، حجت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ماتریس همبست تعاملات آب‌های فرامرزی در حوضه آبریز هیرمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22059/ijswr.2020.305456.668661

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ عاطفه پرورش ریزی