نویسنده = مهدی مظاهری
حل تحلیلی معادله انتقال آلاینده در انواع شبکه رودخانه با لحاظ عبارت منبع گسترده

دوره 53، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1057-1077

10.22059/ijswr.2022.341884.669250

محمدجواد فردادی شیل‌سر؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی