نویسنده = مهدی مظاهری
ارزیابی و مقایسه تطبیقی شبکه پایش کیفی رودخانه‌های ایران با کشورهای منتخب

دوره 54، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 737-751

10.22059/ijswr.2023.356969.669474

نسرین خدامرادی وطن؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی؛ سیده لیلا رضوی طوسی


حل تحلیلی معادله انتقال آلاینده در انواع شبکه رودخانه با لحاظ عبارت منبع گسترده

دوره 53، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1057-1077

10.22059/ijswr.2022.341884.669250

محمدجواد فردادی شیل‌سر؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی