نویسنده = زینالزاده، کامران
تعداد مقالات: 4
4. مطالعة آزمایشگاهی تأثیر تابع هدایت هیدرولیکی بر مدل‌سازی نشت از بدنة سدهای خاکی

دوره 45، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 299-307

10.22059/ijswr.2014.52194

حجت احمدی؛ حسین رضایی؛ کامران زینالزاده