نویسنده = سمیه جنت رستمی
ارزیابی دقت برآورد تغذیه آب زیرزمینی توسط SWAT و MODFLOW در اراضی شالیزاری (مطالعه موردی : آبخوان آستانه- کوچصفهان)

دوره 54، شماره 10، دی 1402، صفحه 1541-1564

10.22059/ijswr.2023.363264.669547

ایمان مهدی دوست رودبنه؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده؛ سامان جوادی


تخصیص عادلانه منابع آب با کاربرد تئوری آنتروپی شانون در روش برنامه‌ریزی سازشی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 297-312

10.22059/ijswr.2018.258049.667913

رضا ایوبی کیا؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده؛ بهنام شفیعی ثابت