نویسنده = مختار قبادی
کاربرد اسید سالیسیلیک و زئولیت برای کاهش تنش قلیائیت در گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 54، شماره 7، مهر 1402، صفحه 1027-1041

10.22059/ijswr.2023.361970.669531

فرزانه خداوند؛ علی اشرف امیری نژاد؛ مختار قبادی


بررسی اثرات بیوچار و اسید ‌سالیسیلیک بر کاهش تنش سرب در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L)

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 539-547

10.22059/ijswr.2020.313282.668795

خدیجه فیضی؛ علی اشرف امیری نژاد؛ مختار قبادی