نویسنده = شاکری، سیروس
تعداد مقالات: 2
1. اثر کشت طولانی مدت برنج بر وضعیت پتاسیم، کانی‌های رسی و تعدادی از خصوصیات فیزیکی_ شیمیایی خاک‌های آهکی جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22059/ijswr.2020.310326.668741

عبدالصمد غلامی؛ مجید باقرنژاد؛ ابوالفضل آزادی؛ سیروس شاکری


2. بررسی روند تغییرات کانی‌های رسی و وضعیت منگنز خاک تحت تاثیر شرایط غرقاب در افق‌های سطحی و عمقی تعدادی از خاک‌های شالیزاری استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22059/ijswr.2020.308016.668702

سیروس شاکری؛ مجید باقر نژاد؛ عبدالصمد غلامی؛ ابوالفضل آزادی