نویسنده = کوچ، یحیی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی شاخص های کیفی خاک در اثر تخریب و تبدیل رویشگاه های جنگلی به مرتع در غرب مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

10.22059/ijswr.2021.316154.668852

عاطفه شه پیری؛ یحیی کوچ؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی


2. تاثیر تغییر کاربری جنگل بر ویژگی‌های کیفی خاک و تصاعد دی اکسید کربن

دوره 50، شماره 5، مهر 1398، صفحه 1063-1072

10.22059/ijswr.2019.269681.668059

سمیه احسانی؛ یحیی کوچ؛ مسلم اکبری نیا


3. پویایی‌ مشخصه‌های بیوشیمی و میکروبیولوژی خاک در مدیریت‌های مختلف اراضی ناحیه هیرکانی غربی

دوره 50، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1009-1021

10.22059/ijswr.2018.261542.667959

نگار مقیمیان؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ؛ بهروز زارعی