نویسنده = مجتبی شوریان
سازگاری با شرایط تغییر اقلیم در حوضه آبریز مارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.22059/ijswr.2022.346850.669336

مصطفی میرمهدی؛ مجتبی شوریان؛ احمد شرافتی