نویسنده = سید حسین حسینی
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی عددی و تجربی پیاز رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی برای خاک لومی رسی

دوره 50، شماره 8، دی 1398، صفحه 1885-1897

10.22059/ijswr.2019.278607.668155

زهرا اسکندری تادوانی؛ خلیل اژدری؛ مهدی دلقندی؛ سید حسین حسینی؛ وجیهه درستکار


2. تاثیر پی چند لایه بر روی پارامترهای جریان نشت از زیر سدهای انحرافی

دوره 50، شماره 8، دی 1398، صفحه 1985-1999

10.22059/ijswr.2019.278391.668153

محسن کریمی پوچ؛ خلیل اژدری؛ سید حسین حسینی؛ روزبه مؤذن زاده؛ حسن گلی


3. علل عملکرد متفاوت مدل‌های آشفتگی در شبیه سازی جریان خروجی از قطره‌چکان‌ها

دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 853-863

10.22059/ijswr.2017.242290.667767

مهدی دلقندی؛ سید حسین حسینی؛ زهرا گنجی نوروزی