نویسنده = سعید شعبانلو
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی موجک- ماشین آموزش نیرومند خود تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

مریم ملکزاده؛ سعید کاردار؛ سعید شعبانلو


2. تخمین پارامترهای کیفی و کمی آب زیرزمینی توسط مدل‌های عددی: مطالعه موردی حوضه آبریز میقان در دشت اراک

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 201-216

مجتبی پورسعید؛ رضا مستوری؛ سعید شعبانلو؛ محسن نجارچی


3. برآورد بارش دراز مدت شهر انزلی توسط مدل ترکیبی سیستم‌های استنتاج فازی عصبی تطبیقی و تبدیل موجک

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1733-1745

ایرج پسندیده؛ محمد علی ایزدبخش؛ سعید شعبانلو