نویسنده = علی رسول زاده
ارزیابی مکانی-زمانی محصولات بارش ماهواره‌ای در مناطق شمال غرب ایران

دوره 53، شماره 9، آذر 1401، صفحه 2141-2160

10.22059/ijswr.2022.345392.669311

علی رسول زاده؛ سجاد محمودی بابلان؛ سعید نسترنی عموقین


بررسی عملکرد رآکتور زیستی تراشه چوب برای حذف نیترات از پساب‌ها

دوره 52، شماره 4، تیر 1400، صفحه 887-898

10.22059/ijswr.2021.316863.668868

رضا جلالی؛ جوانشیر عزیزی مبصر؛ اکبر قویدل؛ علی رسول زاده؛ جواد رمضانی مقدم


ارزیابی عملکرد داده‌های بازتحلیل ‌شده Era-5 در تخمین بارش روزانه و ماهانه در استان اردبیل

دوره 51، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2937-2951

10.22059/ijswr.2020.302176.668600

جوانشیر عزیزی مبصر؛ علی رسول زاده؛ اکبر رحمتی؛ افشین شایقی؛ آیدین باختر