نویسنده = رضا خراسانی
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر اسید هومیک و کود فسفر بر آنزیم‌های فسفاتاز، کربن فعال و فسفر قابل استفاده در ریزوسفر گیاه نیشکر

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2571-2581

10.22059/ijswr.2019.279387.668168

حمیدرضا بهروان؛ رضا خراسانی؛ امیر فتوت؛ عبدالامیر معزی؛ مهدی تقوی


2. اثر نانوذرات و میکرو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در تثبیت کادمیم در سوسپانسیون‌های خاک در حضور اسید‌هومیک

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 449-462

10.22059/ijswr.2018.254247.667870

ثمانه آریابد؛ امیر فتوت؛ رضا خراسانی؛ محمد حسن انتظاری


3. تعیین فسفر خاک با روش گرادیان پخشیدگی در لایه نازک (DGT)در برخی خاک‌های آهکی

دوره 48، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 715-723

10.22059/ijswr.2017.213735.667522

رضا خراسانی؛ اکرم حلاج نیا؛ حدیثه رحمانی؛ حمید پوران


4. تأثیر افزودن رس مونت موریلونیت و رس آلی بر فعالیت آنزیم اوره‎آز و ال-آسپاراژیناز در خاک

دوره 48، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 781-788

10.22059/ijswr.2017.200215.667400

محبوبه ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ امیر فتوت؛ رضا خراسانی


5. جذب کادمیم در سطح نانو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در سوسپانسیون های خاک

دوره 48، شماره 2، مرداد و شهریور 1396، صفحه 349-358

10.22059/ijswr.2017.62637

ثمانه آریابد؛ امیر فتوت؛ رضا خراسانی؛ محمد حسن انتظاری


6. مقایسة تأثیر اکسید آهن نانو و غیر نانو بر گونه‌بندی و فراهمی فسفر در خاک‌های آهکی

دوره 46، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 579-587

10.22059/ijswr.2015.56746

سلمان رئوف یزدی نژاد؛ امیر فتوت؛ رضا خراسانی؛ حسن فیضی؛ علیرضا کریمی کارویه