نویسنده = ختار، مهناز
تعداد مقالات: 3
2. اثر تنش شوری و تهویه خاک بر نمود ریشه و عملکرد واجزای آن در گندم و لوبیا

دوره 48، شماره 2، مرداد و شهریور 1396، صفحه 429-440

10.22059/ijswr.2017.62659

مهناز ختار؛ محمد حسین محمدی؛ فرید شکاری


3. اثر شوری خاک بر غلظت عناصر غذایی بخش هوایی گندم و لوبیا در مکش‌های ماتریک پایین

دوره 48، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 25-38

10.22059/ijswr.2017.61338

مهناز ختار؛ محمد حسین محمدی؛ فرید شکاری