نویسنده = آرش رنجبر
شبیه سازی پاسخ ذرت به کود نیتروژن با استفاده از منحنی غلظت نیتروژن بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1403

10.22059/ijswr.2024.376546.669713

آرش رنجبر


بهبود کارآیی مصرف کود با پایش شاخص تغذیه نیتروژن

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1189-1200

10.22059/ijswr.2018.249911.667830

آرش رنجیر؛ علی رحیمی خوب؛ حامد ابراهیمیان؛ مریم وراوی پور


معادله نیتروژن بحرانی گیاه ذرت در منطقه پاکدشت

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-9

10.22059/ijswr.2017.61336

آرش رنجبر؛ علی رحیمی خوب؛ مریم وراوی پور؛ حامد ابراهیمیان